Sunday, July 8, 2012

Kunsten og kretsløpet 2012

                                  for English please scroll:

Denne sommeren holder vi en femdagers workshop: Kunsten og kretsløpet. Vi ser på lokale miljøutfordringer og endringer fra kunstens plass i de ulike, men sammenhengende kretsløpene. Perspektiver på forholdet mellom kunst og økologi med utgangspunkt i et konkret eksempel: bakgrunnskunnskap og planlegging av Toalett-/vaskehuset på the nord land, ved Kjellingvatnet.

Kretsløpene vi fokuserer på, tar for seg kunstens berøringspunkter med samfunnsrelaterte fag som sosiologi, økonomi, ideologi, biologi, historie og arkitektur. Prosjektet er tverrfaglig, undersøkende og praktisk utførende. Diskusjon om strategier for kunst-praksis hvor estetikk er mer enn livstil og form, men alternative linjer for erkjennelse og sosialt ansvar står sentralt.

Workshopen Kunsten og kretsløpet blir en veksling mellom innlegg og diskusjoner, praktisk arbeid med nyttige utforskninger av alternativ og bærekraftig materialbruk, restaurering av jordkjelleren på Sørfinnset, rydding av området hvor Toalett-/vaskehuset på the nord land skal bli reist, bygging av temporært avtrede samt forberedelser til den årlige sommerfesten 20. juli.

Workshopen er åpen for deltakelse, ingen registrering er nødvendig.

VELKOMMEN!
                                       In Memoriam Ellinor Haugård (1952-2013)SOMMERPROGRAM 15. – 21. juli 2012

Søndag 15. juli
Gammedagen: Gammen 7 år! 

Fra kl. 13: Samisk mat: 
biđus (reinkjøttgryte), gáhkku (klappakake), gáfe (kaffe), boskadeadja (kvanndrikk)
Årlig vedlikehold av Gammen ved Kjellingvatnet.

 Máiste

 Karolin legger nytt bjørkeris i gammen
Søssa lager klappakaker  eller gongkaker?Fra kl. 21: på Sørfjorden kapell: Introduksjon til workshopen
Kunsten og kretsløpet ved Karolin og Søssa. Kort presentasjon av alle deltakerne. Idémyldring til do- og dusjkonstruksjon.Mandag 16. Juli
Fra kl. 11: Utdrag fra masteroppgaven i landskapsarkitektur v/ Søssa Jørgensen: 

Fra overlevelseslandskap til opplevelseslandskap
Kart og planer: tre offentlige steder i Sørfjorden. Inkludert planer for omådet ved Kjellingvatnet.
På Sørfjorden kapell

Fra kl. 14: bygging av temporær do: sommerlatrine ved Kjellingvatnet.

 Latrine: Værsågod.......

Fra kl. 14: bygging av temporær dusj ved Sørfjorden kapell (vi deler i to grupper)

Fra kl. 21: Egenpresentasjon av deltakerne.


Tirsdag 17. juli
Fra kl. 10: Jordkjelleren: vi nærmer oss ferdigstilling!


Fra kl. 21: Tankekraft som motivasjon i kreative kriser, med Roger Granberg
På Sørfjorden kapell


Onsdag 18. juli
Fra kl. 10: Ekskursjon til renseanlegg: Hva skjer med kloakken fra Sørfinnset?
Oversikt ovenifra: vi går opp i Øverdalen. 

Oppmøte på Sørfjorden kapell.

Fra kl. 16: Introduksjon til prosjekter som aktualiserer alternativ/komplementerende valuta ved Karolin Tampere. Åpen diskusjon: Hvordan kan vi tenke alternative finansieringsmodeller for Toalett/ -og vaskehuset?
På Sørfjorden kapell
Fra kl. 21: Egenpresentasjon av deltakerne. Helene Gundhus Ingebritsen om grensekontoll og EUs nye grensepoliti: Frontex,
og Stefan Mitterer om eget arbeide.
På Sørfjorden kapell


Torsdag 19. juli
Fra kl. 11: Agorafobi av akcg (Anna Kindgren / Carina Gunnars)
På Sørfjorden kapell

Fra kl. 13: 30: utendørs arbeide

Fra kl. 18: Badstubading ved fjorden.
Fra kl. 21: Filmkveld:
Forfilm: Kiirunavaara Luossavaara Bengt Jernelöf´s life.
Hovedfilm: Bogotá Change, cities on speed #4.
På Sørfjorden kapell


Fredag 20. juli
Forberedelser til sommerfesten. Matlaging, rigging og annen aktivitet

SOMMERFEST fra kl 20! på Klippfiskbergan i Seivågen.Dj Sunshine og Dj Sotofett spiller

Radio med skitprat fra Sommerfesten


Lørdag 21. juli
Fiskefestival ved UL Vårsol på Ungdomshuset


Søndag 22. juli
Oppsummering og pakking.


Hver dag: Radio Kongo med mer eller mindre skitprat fra klokketårnet. http://www.radiokongo.net/NB! Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Fase to: er planlagt for 2013 og består av å bygge og ferdigstille Toalett-/vaskehuset til bruk for allmennheten på the nord land ved Kjellingvatn i Gildeskål kommune, Nordland.
Støttet av Gildeskål kommune. 

Samarbeidspartnere: Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda,
 Sørfjorden kapellforening og frivillige.

---


English:

ART AND CIRCULATION, workshop

This Summer you are welcome to Søfinnset Skole / the nord land to take part in the five day workshop 'Art and Circulation'. We will look into the local environmental challenges and changes, from the perspective of art and its many possible places, in different but coherent circulations.

Perspectives on the relationship between art and ecology taking a specific example as starting point: background knowledge, preparation and planning of a new building: The Wash & Toilet House for the nord land, at Kjellingvatnet.

The different circulations that we refer to and will focus on, are Art and several sciences that may come in contact with it, in the realm of social sciences, economy, ideology, biology, history and architecture. The workshop is an interdisciplinary, investigative and practice-oriented project. Discussions into strategies for artistic practice where aesthetics become more than lifestyle and form, but follow alternative lines for understanding, awareness and social responsibility will be crucial.

The proposed activities at 'Art and Circulation' will include and alternate between contributions, discussions, useful investigations into sustainable material use, and the practical work of restoration of The Earth Cellar at Gjelset, and clearing of the future site for the building of The Wash & Toilet House at Kjellingvatn (2013), as well as the construction of a temporary toilet and outdoor shower facility.


Finally we will be preparing for the annual Summer party to be celebrated on July 20th.Welcome!---

Art and Circulation - Summer Program July 15-21st 2012

part of Sørfinnset Skole / the nord land


Sunday July 15th
At Kjellingvatnet:
13hrs The 7th anniversary of Sami Goathi (The Turf House)
Sami food: biđus, gáhkku, gáfe, boskadeadja

Annual maintenance of the Sami Goathi by Kjellingvatnet in Gildeskål

At Sørfjorden Chapel:

21hrs Introduction to the workshop Art and Circulation by Karolin Tampere and Søssa Jørgensen

Short presentations by all participants. Brainstorming ideas for the temporary toilet and outdoor shower.

Monday July 16th
At Sørfjorden Chapel:

10hrs Excerpt from the Master degree paper
"Survival Landscapes becomes Experience Landscape". Maps and plans: three commons in Sørfjorden, where also the sketches for Kjellingvatnet area is included. By Søssa Jørgensen

13hrs Building of a temporary outdoor shower

At Kjellingvatnet:

13hrs Building of a temporary toilet

At Sørfjorden Chapel:

21hrs Self presentation by participants


Tuesday July 17th
At Gjelset:

10hrs Building of The earth cellar: it is close to completion!


At Sørfjorden Chapel:

21hrs Self presentation by participants


 
Wednesday July 18th
Meet up at Sørfjorden Chapel:

10hrs Excursion to a sanitation departement: What happens with the sewage from Sørfinnset?
We reatch a wiew from abowe; walking to Øverdalen.

15hrs Introduction to three projects that actualizes and takes in use complementary currency, by Karolin Tampere

18hrs Sauna bath by the fjord

21hrs Self presentation by participants

Thursday July 19th
At Sørfjorden Chapel:

10 hrs Agorafobia, a talk by akcg (Anna Kindgren and Carina Gunnars)

21hrs Movie night: Bogotá Change, cities on speed #4Friday July 20th
Preparations for the annual Summer party. Cooking, building, installing and other activities.

SUMMERPARTY from 20hrs! at Klippfiskbergan in Seivågen.

Music from DJ Sunshine and DJ Sotofett

Radio Kongo reporting live from the party.


Saturday July 21st
Annual Fishing festival, organized by UL Vårsol, at Ungdomshuset


Sunday July 22nd
Wrapping up and packing
(the program allows changes)

Everyday: Radio Kongo sending out programs from the clock tower.


Phase two of 'Art and Circulation' is planned for 2013 and consists of building and completion of the Wash & Toilet House, constructed for common use at the nord land by Kjellingvatnet in the Municipality of Gildeskål, Nordland.

With the kind support of Gildeskål Municipality. 

Partners: Lokalutvalget for Sørfjorden and Forstranda,
Sørfjorden kapellforening and volunteers.


No comments:

Post a Comment