Friday, July 29, 2022

 SOMMERPROGRAM 2022 / SUMMER PROGRAM 2022

Periode/Time: 18.-31. juli/July 18-31
 
Tilholdsted/Accomodation: Sørfjorden kapell, telt, lavvu/Sørfjorden Chapel, tents, lavvu
 
Program/Programme:

 

• Produksjon av Sørfinnset TV 2022, fjerde sesong/Production of Sørfinnset TV 2022, fourth season


• Workshop i plantefarging av garn med Hilde Hauan Johnsen 20.-22. juli. Farging med lokale vekster/Workshop in plant dyeing of woolen yarn by Hilde Hauan Johnsen July 21-22. Dyeing with local plants

• Hekleaksjon for nytt teppe til Thai-huset, montering, toving/Crochet action for a new carpet for the Thai House, assambling, felting 

• Bidrag til UL Vårsols fiskefestival 23. juli, servering, vakthold, renhold/Contribution to UL Vårsol´s Fishing Festival July 23, serving, guarding, cleaning


• Intervju/spørreundersøkelse om Sørfinnset skole/ the nord lands historie, fortellinger/Interviews/survey about the story of Sørfinnset skole/ the nord land, storytelling


• Meditasjons kurs organisert av Yayar Norum/Mindfulness workshop organized by Yayar Norum


• Fjelltur til Glombreen, botanisering, geologi/Mountain trekking to Glombreen Glacier, botany, geology


• Gammedagen 28. juli. Om samisk reindrift på finsk side av Sápmi, ved Matti Aikio/The Goahti/Turf

 House Day July 28. About Sámi reindeer  husbandry on the Finish side of Sápmi


• Sommerfest på Klippfiskbergan 29. juli, dans/Summer Party at Klippfiskbergan Rocks July 29, dance


• Forberedelser til Sørfinnset skole/ the nord lands 20-årsjubileum i 2023/Preparations for the 20 year anniversary of Sørfinnset skole/ the nord land in 2023

Følg link for å se Sørfinnset TV 2022 / Follow the link to wiew Sørfinnset TV 2022:

Sørfinnset TV 2022 

 

Fra plantefarge workshoppen / From the workshop in plant dyeing :

Vi samler inn ulike lokale planter: feks. røsslyng / Collecting plants: here heather

Deretter kokes  det opp vann og plantene trekker i en time / bringing plants up to the boiling point and brew for one hour


Fargebadet er klart / colour bath ready
Garnet er ferdig farget med mjødurt, røsslyng og einer bla. Vi brukte hvitt og grått garn, slik at vi fikk fler nyanser ut av ett bad / The wollen yarn is ready dyed with meadow sweet, heather and juniper a.o. We used white and grey yearn, to make more nuances form one colour bath

Sørfinnsets fargepalett juli 2022:

Mjødurt / Meadowsweet

Røsslyng / Heather

Steinlav / Lichen (Montanalia disjuneta)

 

Mjødurt / Meadowsweet

 

Bjørk / Birch

Marikåpe / Ladybug


Einer / Juniper

 

Steinlav og garn / lichen (Montanalia disjuneta) and yearn


Fjelltur til Glomfjellet/ hike to Glomfjellet mountain
Leirplassen på Forstrand / Sampsite at Forstaranda beach


Gammedagen/ Turf House Day
Monday, July 19, 2021

 SOMMERPROGRAM Sørfinnset skole/ the nord land 2021

I år er det den 18. sommeren for Sørfinnset skole/ the nord land. Aktivitetene offentliggjøres i sosiale medier og er åpne og gratis.

This is the 18th summer with Sørfinnset skole/ the nord land. All events will be announced in social media and are free and open for participation. 

Tidsperiode: 16. juli (ankomst) til 2. august (avreise)

Time: July 16 (arrival) - August 2 (departure)

Fra 17. juli: Forberedelser og oppstart. Produksjon avSørfinnsetTV2021

From July 17: Preparations and start up. Production of Sørfinnset TV 2021

Link til Sørfinnset TV: TRAILER Sørfinnset TV 2021

Lørdag 24.: Bidrag til UL Vårsols Fiskefestival 

Saturday July 24: Contribution to UL Vårsol´s Fishing Festival 

26.-27. juli: Fjelltur på Fugløya, den gamle skoleveien fra nord til sør. Overnatting i telt.

July 26-27: Trekking on Fugløya Island, the old school path from North to South. Camping in tent.

28. juli: Folk & Dyr, Live Radio med Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen. Hva kan samspillet med dyr fortelle oss? Hvordan påvirkes dyr av våre aktiviteter? Intervjuer med folk i Salten-regionen som har et forhold til ville og halvville dyr. Sted: Ungdomshuset, Seivågen

July 28: Folks & Animals, Live Radio by Yngvild Færøy and Søssa Jørgensen. What can we learn from interaction with animals? How do our activities influence animals? Interviews with people in the Salten area with relationship to wild and half-wild animals. Place: Ungdomshuset, Seivågen

Link til podkasten: Folk & Dyr

29. juli: Gammedagen: Vedlikehold, mat og samisk fokus.
Sted: Gammen ved Kjellingvatnet

July 29: The Goahti Day: Maintenance, food and a Sámi focus.
Place: The Goahti (Turf House) by Lake Kjellingvatnet


30. juli: Lokalt plateslipp, Garden of Feelings (LP) av Vera Dvale Sted: Sørfjorden kapell, Sørfinnset

July 30: Local record release, Garden of Feelings (LP) by Vera Dvale Place: Sørfjorden Chapel, Sørfinnset

Link til albumet/ Link to the record: Garden of Feelings

31. juli-1. august: Sommerfest 2021
Sted: Seivågen eller Den glömda staden

July 31-August 1: Summer Party 2021
Place: Seivågen or Den glömda staden (The Forgotten Town)

 

Smittevernhensyn: Vi tar smittevernet på alvor etter beste evne. Følg gjeldende regler.og anbefalinger. Kapellet i Sørfjorden er base og med begrenset overnattingskapasitet benyttes også telt.

Infection prevention: To our best abilties we care for infection prevention. Follow current rules and recommendations. The Sørfjorden Chapel is the base and due to the limited accomodation capacity camping place for tents are available.
 


Monday, July 20, 2020

Sørfinnset TV 2020
Hva er natur? What is nature? 🎄

Fortellinger og verdensanskuelser setter preg på hvordan folk ser på sine omgivelser og beskriver dem. 
Stories and worldviews are defining how people look upon their surroundings and how they describe them.

Vi er tilbake. Med noen begrensninger blir det Sørfinnset TV og et program i Sørfinnset skole/ the nord land også denne 17. sommeren på plass.
We are back. With some restrictions due to the situation there will be Sørfinnset TV and a program with Sørfinnset skole/ the nord land even this 17th summer on site.

I løpet av denne uka vil det bli sendinger på Facebook og Vimeo. Det blir folk, filosofi, humor, sommeråpent og kjøkken-TV. Og det blir huletur, fisketur og fjelltur.
During this week web TV broadcasts will be published on Facebook and Vimeo. There will be people, philosophy, humour, summer studio and kitchen TV. And there will be a cave excursion, fishing trip and a mountain trekking.

Den årlige dagen for Gammen ved Kjellingvatnet – som feirer 15 år i år – blir torsdag 23. juli og Sommerfesten lørdag 25. juli.
The day for the annual Turf House Day is Thursday 23 by Lake Kjellingvatnet and the Summer Party in is Saturday 25.

Deltakere/Participants: Maria Bratt, Ajay Sureshkumar, Sanjey Sureshkumar, Magnus Holmen, Elina Waage Mikalsen, Alex Achtem, Montserrat Mariana Llampallas Ortega, Karolin Tampere, Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm + Øyvind Novak Jenssen & Karoline Sæthre

Støttet av Fond for lyd og bilde og Gildeskål kommune/ Supported by The Audio and Visual Fund and Gildeskål Municipality

Basen er Sørfjorden kapell med åpen dør.
The Sørfjorden Chapel is our open door headquarter.

Kontakt/Contact:
Søssa Jørgensen <> tel. +47 481 49 818 <> sossa@balkong.net
Geir Tore Holm <> tel. +47 926 96 465 <> geir@balkong.net


 
Ajay, Geir, Maria


Sunday, July 21, 2019

Sørfinnset skole/ the nord land sommeren / summer 2019
Sørfinnset TV 

 

I 2018 arrangerte vi et båtreparasjonsverksted hvor vi lærte å reparere og vedlikeholde en  nordlandsbåt. Båten ble senere rodd fra Sørfinnset til Tromsø som en del av utstillingen Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 i Tromsø kunstforening. Verkstedet er dokumentert i filmen /əˈbaʊt/, Båtreparasjonsverkstedet  av Elina Waage Mikalsen og Magnus Holmen, vist på arrangementet Kystens dag i Tromsø 17. november. Selve roturen, Vi ror til Tromsø hadde en blogg på Facebook. Bloggen hadde over 300 aktive følgere. Responsen på denne bloggen, hvordan roturens karakter som performance ble forsterket og dokumentarfilmen ga inspirasjon til Sørfinnset TV 2019.

In 2018 we arranged a boat repair workshop where we learned to repair and maintain a Nordlands boat. The boat was later rowed from Sørfinnset to Tromsø as part of the exhibition Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm: Cooperation 1993-2018 in Tromsø kunstforening. The workshop is documented in the film / ʊbaʊt /, Boat repair workshop by Elina Waage Mikalsen and Magnus Holmen, shown at the event Coastal Day in Tromsø on 17 November. The actual roture, We ror to Tromsø had a blog on Facebook. The blog had over 300 active followers. The response to this blog, how the character of the rowing trip as a performance was reinforced and the documentary film gave inspiration to Sørfinnset TV 2019.

Se våre TV sendinger / Watch our broadcasts:

Mens vi venter på dagens program / While waiting for the next programDagens sending 24 juli 2019
Fjelltur og samtale med Karen Holm-Johansen og Leif Johansen

Dagens sending 25 juli 2019
Fisketur og samtale med Olav Seljesæther

Sørfinnset TV 2019 er en uke med TV produksjon i regi av Sørfinnset skole/ the nord land. Sendingene blir et samlet utsagn om hvordan situasjonen med Sørfinnset skole/ the nord land er nå, og tar pulsen på livet i Sørfjorden: lokale forhold, historie og samtidskultur, med bruk av kreativitet, felles kunnskap og humor. Vi jobber med en her-og-nå-presentasjon i et gjør-det-selv TV-format, kildenært og forfriskende. For sommerens TV-produksjon er Sørfjorden kapell samlingssted og studio-/redigeringsrom. Sendingene blir publisert direkte, men vil også finnes på internett for ettertiden, som formidler fokusområdene i vårt evigvarende kunstprosjektet.

                                              Redaksjonen på kapellet / The editorial  group

Noen temaer / Some tematics:


• Kystkultur /  Costal culture

• Gammen / Sami Turf House

• Fjell i området / Mountains in the area 

• Samtidskunst / Contemporary art 

• Sørfinnset skole/ the nord lands sommerfest / Summerparty 

Sørfinnset TV 2019 is a week with TV production directed by Sørfinnset school / the north land. The broadcasts are a collective statement about how the situation with Sørfinnset school / the north land is now, and take the pulse of life in Sørfjorden: local conditions, history and contemporary culture, using creativity, common knowledge and humor. We are working on a here-and-now presentation in a do-it-yourself TV format, source-specific and refreshing. For the summer's TV production, Sørfjorden chapel is gathering place and studio / editing room. The broadcasts are published directly, but will also be available on the Internet for ever, to mediate the focus areas of our perpetual art project. 
Vårsolprisen 2019! / Honor prize from the youth association 2019!

Plan for uka / Plan for the week


 Sommerprogram / Summer program


19. juli: ankomst / arrival

20. juli: Vi bidrar til UL-Vårsols Fiskefestival
Kunstnerne fra Sørfinnset skole/ the nord land fikk Vårsolprisen for 2019!
Vi ble veldig overrasket og glade. Geir tok i mot prisen på vegne av felleskapet /
Contribution to the annual fishingfestival. Receiving the prize of theyear 2019!

21. juli: planlegging, organisering og brainstorming rundt Sommerprogrammet og TV Sørfinnset 2019 / Planning and brainstorming around the summerprogram and the TV production

22. juli: TV produksjon, første praktiske dag / Starting the TV production

23. juli: Fjelltur til Bjellåtinden / Trekking to Bjellåtinden Mountain 
Start kl. 11 / Start at 11 am (Oppsal)

24. juli: TV produksjonen går videre / contionuing the TV production

25. juli: Gammedagen! /Gåhtebäjjve/The Turf House Day, Kjellingvatnet Lake
Fra klokka 16 / From 4 pm.
I samarbeid med SDG–Samisk senter for samtidskunst presenterer vi billedkunstner Katarina Pirak Sikku fra Jokkmokk.
In collaboration with SDG–Sami Center for Contemporary Art we present artist Katarina Pirak Sikku from Jåhkåmåhkke.
Samtale om landskap, tilknytning og stedstap. Feltbibliotek. Vedlikehold av gammen. Samisk mat, bål, kaffe og te. 
Conversation about landscapes, belonging and loss of place. Field Library. Maintainance of the turf house. Sami food, bonfire, coffee and tea.
Sted: Gammen ved Kjellingvatnet, avkjøring ved severdighetstegn “Skulpturlandskap”, kystriksveien, Oterstranda

26. juli: TV produksjonen går videre / continuing the TV production

27. juli: Sommerfest / Summer Party. Bålfest / Bonfire Party, Klippfiskbergan, Seivågen. 
Fra klokka 20 / From 8 pm.
Dans på Bergan. Arthur fra Berlin. Vera Dvale varmer opp. Poesi. Mat og drikke. Mere: drikke nytes medbragt.
Dance on the Rocks. Arthur from Berlin. Warm up by Vera Dvale. Poetry. Food and drinks. And more: BYO.


28. juli: nedtrapping / downscaling

29. juli: avreise / departure

Medvirkende / Contributors:

Georgiana Dobre, Kristoffer Dolmen, Bodil Furu, Erika Hauffen, Geir Tore Holm, Magnus Holmen, Søssa Jørgensen, Elina Waage Mikalsen, Arthur Rieger, Katarina Pirak Sikku, Karolin Tampere, Kjersti Vetterstad m.fl.
Årets virksomhet i Sørfinnset skole/ the nord land er støttet av Gildeskål kommune og Kulturrådet.
This year´s activities in Sørfinnset skole/ the nord land is supported by Gildeskål Municipality and Arts Council Norway.

Wednesday, August 22, 2018


Båten, naustet og kunstnerne!


Nå begynner arbeidet med å sette sammen utstillingen. Åpning er 5. oktober på Tromsø Kunstforening, velkommen!

Søssa, Geir og båten "Samarbeid"
Robert Julian Badenhope Hvistendah har bygd naustetSøssa og Geir vil gjerne takke medhjelpere og verter på turen: Yayar Norum og Aksel, Oppsal, Anne og Johan Steinvik, Sandhornøya, Heidi Ramsvik og Sami Rintala, Bodø, Erika Søfting, Kjerringøy, Børge Ousland, Jesper Blandstrup Hansen og Astrid Regine Nässlander, Manshausen, Inger og Villy Sund, Buvåg, Sabrina van der Ley og Markus Richter, Rolla, Ragnhild og Jan Dalseth, Faksfjord, Velferdsutvalget, Tromsø kommune, Hella, Svein Erik Berg, Tor Ove Dyping, Are Strand, Randi Skaug, Irene Nordhaug Hansen, Karolin Tampere, Robert Julian Badenhope Hvistendahl, Kai Linde, Saltdal kommune, Gildeskål kommune, Nordland fylkeskommune, Leif Magne Tangen, Elina W. Mikalsen og båten!

Følg med på det kommende arbeidet frem mot utstillinga på Tromsø Kunstforening sine hjemmesider, eller facebookside.

Facebooksiden Vi ror til Tromsø

Åpningseventet på facebook

Anbefaling av utstillinga i Kunstkritikk.

Mot Tromsø!


I dag ror Søssa og Geir den aller siste etappen, som går fra Straumsbukta til Tromsø. Det er svak vind og ingen regn, og med seg til å ro har de fått Stein Bjørn.


Avgang fra Straumsbukta.


Kaffepause på Tisnes.


Fremme i Tromsø!

Etter 11 dager på tur er Søssa og Geir endelig fremme i Tromsø! Takk til alle som har fulgt turen, og bidratt med husly, samtaler, måltider og transport! Følg med videre på Kunstforeninga sine hjemmesider og facebookside for å få med deg utviklinga til den kommende utstillinga!Tuesday, August 21, 2018

Vente på været-dag ved RystraumenI dag venter de på at været skal bli bra nok til å ro siste etappe fra Rystraumen til Tromsø. De satser på å komme seg avgårde i morgen tidlig, når straumen går deres vei. Tromsø neste!