Tuesday, June 26, 2018

Sørfinnset skole/ the nord land Sommeren 2018

Program 9. juli - 21.juli


9.-13. juli: Båtreparasjonsverksted

15. juli: Gammedag med vedlikehold og servering av samisk mat

16.-17. juli: Fjelltur 

19. juli: Sommerfest

21. juli: Vi bidrar til UL-Vårsols FiskefestivalI år er det femtende sommeren med aktivitet i Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål siden oppstarten i 2003. En del informasjon om årene som har gått er å finne på blog´en her. Etter fjorårets silketrykk-verksted på Ungdomshuset, toktet med MS Solglimt i 2016 og skrivekurs på Sørfjorden kapell året før er det i år klart for et båtreparasjonsverksted vi lenge har hatt lyst til å gjennomføre. Trebåthistorien er så rik i Nordland og Salten og mange båter ligger i naust og låver rundt omkring og trenger å bli tatt vare på, komme på vannet og bli brukt.9.-13. juli har vi fått med oss båtbygger Kai Linde fra Rognan til å lede et båtreparasjonsverksted på Seljeset (ved Sørfinnset). Det vil også bli et åpent foredrag og samtale om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner.Se eget innlegg om verkstedet.Det blir også årvisse aktiviteter som vedlikehold av Gammen ved Kjellingvatnet, gammedag, arbeid med jordkjelleren på Gjelset og sommerfest, samt bidrag til UL Vårsols fiskefestival lørdag 21. juli.

Vi ror til Tromsø


Den nyrestaurerte båten skal roes til Tromsø og vil i utstillinga Samarbeid 1993-2018 inngå som et samlende punkt i presentasjonen av Sørfinnset skole/ the nord land og være et element i et arrangement i november for formidling og diskusjon om kystkultur, fiskeripolitikk og naturvern.

Utstillinga Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 i Tromsø Kunstforening 6. oktober-16. desember 2018 er en presentasjon, dokumentasjon og oppsummering av samarbeidsprosjekter og utvalgte verk fra 25 år. 

Sørfinnset skole/ the nord land presenteres i utstillinga gjennom dokumentasjon, foto, video, objekter og arrangement. 
Rute for roturen Gildeskål-Tromsø: Sørfinnset, Sandhornøya, Beiarkjeften, Bodø, Kjerringøy, Folda, Leinesfjorden, Mannshausen, Engeløya, Lundøya, Nordlandsvika, Tranøy, Pundan, Hornes, Korsneset/Hierenjárgga, Bremneset, Revelsøyhamn, Finnvikklubben,  Ramsundet, Tjeldsundet, Harstad, Rolla, Bolla, Astadfjorden,  Lefsa, Salangen, Dyrøyhamn, Brøstadbotn, Solbergfjorden, Gisundet, Finnsnes,  Gibostad, Kårvikhamn, Aglapsvik, Malangen, Straumsfjorden, Rystraumen, Balsfjorden, Sørsjetéen.

Sommerens aktiviteter med Sørfinnset skole/ the nord land mottar støtte fra Nordland fylkeskommune og Gildeskål kommune.Program 9 July - 21 July


9-13 July: Boat Repair Workshop

15 July: Turf house day with maintenance and serving of Sami food

16 - 17 July: Mountain hike

19 July: Summer party

21 July: We contribute to the UL-Vårsols Fishing Festival


This year is the fifteenth summer with activity in Sørfinnset skole / the nord land in Gildeskål since its inception in 2003. More information about the years that has passed is to find on this blog.

After last year's silk-screen workshop at the Youth House, the expedition with MS Solglimt in 2016 and a writing course at Sørfjorden Chapel the year before, we are now ready for a boat repair workshop we have long wanted to implement. The history of the wooden boat is so rich in Nordland and Salten, but many boats are laying around in boathouses and barns, and need to be taken care of, get on the water and be used.

9 - 13 July we are bringing with us boat builder Kai Linde from Rognan to lead a boat repair workshop at Seljeset (at Sørfinnset). There will also be an open lecture and conversation about Nordland boats, construction, maintenance and repairs.

More information about the workshop in the blog post below.

There are also annual activities such as the Turf house day with maintenance of the turf house by lake Kjellingvatnet, work with the earth cellar on Gjelset and a summer party, as well as contributions to the UL Vårsol´s Fishing festival on Saturday 21th of July.


We are rowing to Tromsø


The newly restored boat will be rowed to Tromsø and will be included in the exhibition Samarbeid 1993-2018 as a unifying point in the presentation of Sørfinnset skole / the nord land, and be an element in an event in November for dissemination and discussions about coastal culture, fisheries policy and nature conservation.

The exhibition Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 at Tromsø Kunstforening October 6 - Desember 16 2018 is a presentation, documentation and summary of collaborative projects and selected works from 25 years.

Sørfinnset skole / the nord land is presented in the exhibition through documentation, photo, video, objects and events.

Route for the rowing from Gildeskål to Tromsø: Sørfinnet, Sandhornøya, Beiarkjeften, Bodø, Kjerringøy, Folda, Leinesfjord, Mannshausen, Engeløya, Lundøya, Nordlandsvika, Tranøy, Pundan, Hornes, Korsneset / Hierenjárgga, Bremneset, Revelsøyhamn, Finnvikklubben, Ramsundet, Tjeldsundet, Harstad , Rolla, Bolla, Astadfjorden, Lefsa, Salangen, Dyrøyhamn, Brøstadbotn, Solbergfjorden, Gisundet, Finnsnes, Gibostad, Kårvikhamn, Aglapsvik, Malangen, Straumsfjorden, Rystraumen, Balsfjorden, Sørsjetéen.
This summe´s activities in Sørfinnset skole / the nord land receive support from Nordland County Municipality and Gildeskål Municipality.

Tuesday, May 29, 2018


Båtreparasjonsverksted


Har du lyst til å lære om reparasjon av trebåt?

Sørfinnset skole/ the nord land arrangerer båtreparasjonsverksted med båtbygger Kai Linde fra Rognan. 


Kurset gir en innføring i vedlikehold og reparasjon av små trebåter. 
Kurstidspunkt fra mandag 9 juli- fredag 13 juli.
Kursinnhold: Introduksjon om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner samt praktisk arbeide.
Kaffe pause med noe å bite i og lunsj blir servert.


Ta med: 
Kopp og vannflaske
Verktøy: høvel, bredt tappjern og øks. (Ta med det du har, og merk verktøyet ditt)
Arbeidstøy og hansker


Verkstedet har plass til 10 deltakere, send påmelding til Søssa, sossa(a)balkong(.)net, tel 481 49 818.


NB! introduksjonen om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner er åpen for alle, så om du ikke har anledning til å få med deg kurset så kan du likevel delta på mandag fra kl. 10-12, vi samles rundt båten. 


Arbeidssted er Sørfinnset.Båten vi reparerer skal seinere roes til Tromsø!

Kai Linde i sin nordlandsbåt
Boat repairing workshop


Do you want to learn about repairs of wooden boats?

Sørfinnset skole / the nord land arranges boat repairing workshop with boat builder Kai Linde from Rognan.

The workshop provides an introduction to the maintenance and repair of small wooden boats.
Course time from Monday 9 July - Friday 13 July.
Course contents: Introduction to Nordlands boat, construction, maintenance and repairs and practical work.
Coffee break with snacks and lunch is served.

To bring:
Your own cup and water bottle
Tools: Planer, chisel and ax. (Include what you have and tag your tool)
Workwear and gloves

The workshop can host 10 participants, send a registration to Søssa: sossa (a) balkon.net, tel. 481 49 818.

NB! The introduction of Nordland boats, construction, maintenance and repairs is open to all, so if you do not have the opportunity to attend the course you can participate
 Monday at 10-12, we gather around the boat.

We´ll be working in Sørfinnset.


The boat will later be rowed to Tromsø!


Søssa Jørgensen
Geir Tore Holm

Friday, July 21, 2017

Sørfinnset skole/ the nord land, sommeren 2017

Program 21.-30. juli 2017:


23. juli: Gammedag. Vedlikehold og servering.

25.-28. juli: Silketrykkverksted på Ungdomshuset med Rita Marhaug.

29. juli: Liten sommerfest med utstilling, cocktail, fisk-i-brød, kaffe og kanelstang.

Kunstner Rita Marhaug ledet silketrykkworkshopen. Hun lærte oss en enkel trykkemåte ved bruk av sjablong, og vi trykket både på papir og tekstil.Forberedelser av motiv og sjablong på terrassen på ungdomshuset i Seivågen.Aksel og Yayar.Rita i Hav hva eller Hva hav t-skjorta.Geir med sei og laks t-skjorte.Nye duker til UL-Vårsol, priser som holder seg.Rita Marhaug; Sørfjorden kapell.Søssas to sjablonger, en sirkel og et hundemotiv med haha.Ingrid Stang; Hestemotiver.Intim utstillingsåpning.


********************************************************************************************************Fisketur med Olaf. En fin ettermiddag på seigrunnen, med sjark og juksa.Litt av fangsten, stor småsei!
Sløying.Filetering.Med støtte fra Gildeskål kommune og Sametinget.


Thursday, July 21, 2016

Sommeren 2016


FLYTENDE ATELIER


Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Prøv å tenke deg hvordan det stedet du befinner deg på ser ut, sett fra sjøen. Forestill deg dette stedet før veiene kom, før bilene kom, hvor tungt det har vært å ta seg fram, på land. I tankeleken skifter du fra kart til draft i hodet. Den sikre landjorda blir hvit og ubetydelig og sjøen blir grønn og tilgjengelig. Du blir oppmerksom på regler om ferdsel til sjøs, merker, staker og fyr. Du vekker til live båtferdigheter og kunnskap om bølger og vinder, grunner og skjær. 
Bildet består av ideen om hvordan sjøen binder sammen, ikke hvordan den skiller. Hvordan lyd bærer over stille farvann, og hvor raskt og lett det går å ro og seile, framfor å gå. Tankeleken blir til en tidsreise, hvor distansene våre forfedre tilbakela på sjøen inngår, kontinentene de oppdaget og at de bestemte seg for å slå seg ned. På øyer i havgapet. I ei lita vik. På øyer i skjærgården. Der de som bor ytterst egentlig bor nærmere dem som bor ytterst på neste øy, og ikke lengst fra dem som bor inne i fjorden.
Etter at Sørfinnset skole/ the nord land, et sosialt engasjert kunstprosjekt, som undersøker hvordan samtidskunst kan fungere i langvarig dialog i et lokalsamfunn ble etablert i 2003, har kunstnere jobbet noenlunde stedfast i Sørfjorden. Vi har fiska med stang og fått årets tur med lokalbåten “Blixen” i gave fra ordføreren. Vi har fotografert de gamle naustene i Vågen, vært på klippfiskbergene, hørt om tradisjoner knytta til produksjon av klippfisk. Hvordan de heiste flagg på Sørfinnset slik at folket på Grøset skulle ro over fjorden for å komme og jobbe. Hvor det var best betalt, i vaskefjæra eller i stablinga. Vi har beundret nordlandsbåter som har blitt blomsterbed eller ærfuglhus. Hørt historier om kvinner som styrte hjemme mens mannfolka var på fiske, og at de lagde revy til framføring når mennene kom hjem. I løpet av 14 år tilbragt på Sørfinnset begynte det å gro fram et ønske om å få være lengre i sjølandskapet, dra fra fastlandet og ut til øyene. Da avtalen med skipper John Breivik om et tokt med skøyta hans “Solglimt” kom i havn, fikk vi endelig ønsket oppfylt.

Det ble en fem dagers rundtur til noen av øyene i Gildeskåls farvann, med kunstnere, andre fagfolk, skipper og to hunder ombord. Elleve personer fikk plass på skøyta “Solglimt”. Hun er en 52 fot lang, 5,3 meter bred båt, bygd i Flekkefjord i 1944. Før har skøyta vært brukt til fiske og reketråling, men sommeren 2016 ble hun til et flytende atelier. Ferden gikk fra Sørfinnset i Sørfjorden til Inndyr, Sandhornøya, Nord-Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen og øygruppa Fleinvær. Her besøkte vi folk, gikk turer, tegna, skrev, fotograferte, filma, gjorde lydopptak, lærte om historie, arkeologi og moderne fiskeoppdrett, fiska og fikk havluft i lungene. En loggbok fra turen blepublisert. Dette er i Sørfinnset skole/ the nord lands ånd, hvor viktige motiv er økologi og naturbruk i en vid forstand – i en utvidet forståelse av kunstnerisk praksis.
Ombord: 
John Breivik - skipper MS Solglimt (Norge)
Karolin Tampere - kunstner og kurator (Norge)
Stefan Mitterer - kunstner (Norge/ Østerrike)
Kjersti Vetterstad - kunstner (Norge)
Georgiana Dobre - danser og koreograf (Romania) 
Christy Gast - kunstner (USA)
Geir Tore Holm - kunstner (Norge)
Søssa Jørgensen - kunstner (Norge)
Amy Franceschini - kunstner (USA)
Martin Lundberg - altmuligmann, kunstner og skipper (Sverige)
Petter Snekkestad - arkeolog (Norge)
Snorre Magnar Solberg - kunstner og musiker (Norge)

FLOATING STUDIO

Søssa Jørgensen, Sørfinnset skole/ the nord land

Try to imagine what the place you are in might look like seen from the sea. Try to picture this place before the roads appeared, before the cars came; how hard it must have been to move around on land. In this game of thoughts, you shift from a map to a draft in your mind. The safe, dry land becomes white and insignificant, and the sea becomes green and available. You become aware of rules of conduct at sea; markings, poles, and lighthouses. You awaken knowledge of boatmanship, of waves and winds, shallows and reefs. The image consists of the idea of how the sea binds together, not how it separates. How sound is carried across quiet waters, and how fast and easy it is to row and sail instead of walk. The game of thoughts becomes a travel through time, where the distances our ancestors travelled on the ocean are included, the continents they discovered, and that they decided to settle somewhere. On islands far out at sea. In a small bay. On archipelagos. Where the ones living furthest out are actually the closest ones to the ones living on the next island, and not the furthest away from the ones living at the inmost part of the fjord.

Since 2003, when Sørfinnset skole / the nord land, a socially engaged art project that examines how contemporary art can function in a prolonged dialogue with a local community, was established, artists have been working more or less at a fixed place in Sørfjorden. We have been out angling, and we have been given the first trip of the year with the local commuter’s boat, “Blixen”, as a gift from the mayor. We have photographed the old boathouses at Vågen, been to the rocks where the cod is dried and salted, heard about traditions relating to the processing of the fish. How flags were hoisted at Sørfinnset so that the people of Grøset would know when to row across the fjord to go to work. Where there was best pay to be had; in the washing section, or in the stacking section. We have admired the nordlands-boats that have become flower beds or common eider nests. Listened to stories about women who were running the households while the men were out at sea, and that they made cabaret shows to perform when the men came back home. In the course of 14 years spent at Sørfinnset, a wish started to emerge, of being in the seascape for longer periods of time, to leave the mainland and go out to the islands. When the deal was struck with skipper John Breivik, regarding an expedition on board his vessel, “Solglimt”, our wish finally came true.

This turned into a five-day roundtrip to some of the islands in the Gildeskål area, with artists, practitioners from other disciplines, the skipper, and two dogs on board. There was room for eleven persons on board “Solglimt”. She is 52 feet long, 5,3 metres across, and was built in Flekkefjord in 1944. The vessel has previously been used for fishing and shrimp trawling, but in the summer of 2016 she was turned into a floating studio. The journey took us from Sørfinnset in Sørfjorden to Inndyr, Sandhornøya, Northern Arnøy, Fugløya, Femris, Leikvollen, and islands of Fleinvær. Here we visited people, went for walks, made drawings, wrote, photographed, filmed, made sound recordings, learnt about history, archaeology, and modern fish farming, went fishing, and got fresh sea air down into our lungs. A logbook was made with contributions from the participants of the trip. In addition to a song that was made during the trip, it is made up from observations in the shape of text, pictures and drawings. This is done in the spirit of Sørfinnset skole / the nord land, where important themes are ecology and the use of nature (in the widest sense of the word) within an expanded understanding of artistic practice.

On board: 
John Breivik - skipper of MS Solglimt (Norway)
Karolin Tampere – artist and curator (Norway)
Stefan Mitterer - artist (Norway/ Austria)
Kjersti Vetterstad - artist (Norway)
Georgiana Dobre - dancer and choreographer (Romania) 
Christy Gast - artist (USA)
Geir Tore Holm - artist (Norway)
Søssa Jørgensen - artist (Norge)
Amy Franceschini - artist (USA)
Martin Lundberg – jack-of-all-trades, artist, and skipper (Sweden)
Petter Snekkestad - archaeologist (Norway)
Snorre Magnar Solberg - artist and musician (Norway)

Wednesday, July 20, 2016

Program 20.- 30. juli 2016

20. juli: Ankomst Sørfinnset i Gildeskål

21. juli: Forberedelser til toktet Undersøkelser av kystkulturen
22. juli: Arbeid på jordkjelleren på Gjelset
23. juli: Vi kaster loss med MS Solglimt!

23.-24. juli: Fauna, flora og fiskeoppdrett: Sørfinnset-Inndyr-Langholmen-Sandhornøya

Skipper John Breivik på MS Solglimt henter oss i Sørfjorden. Første stopp Inndyr og besøk på GIFAS - Gildeskål Forskningsstasjon. Innføring i lakseoppdrett og forskning på rognkjeks med marinbiolog Pat Reynolds på Kunnskapssenteret på Øya. Besøk på lokaliteteter med laksemerder utenfor Langholmen. Omvisning og informasjon med Lisa Mari Fredriksen og FOU-leder Ronald Jørgensen.


Til Horsdal, Sandhornøya. Bestigning av nakken på Sandhornet. Utsikt over Salten og Helgeland. Overnatting på Hustad. Laksemiddag.24.-25. juli: Nykommer og krigsminner: Sandhornøya-Sørfinnset-Nord-Arnøy

Tilbake til Sørfinnset. Flagging og hornsignal for Axel. Navnefest og thai-norsk middag for sønnen til Yayar og Kenneth Norum på Ungdomshuset.

Tur til det tyske kystfortet i Festung Bodø, Nord-Arnøy. En smak på det sosiale livet på Arnøy Brygge med fisketurisme og folk på gullbryllupsfest. Overnatting på gården til Karen Holm-Johansen.


25.-26. juli: Gammel kystkultur og ny kulturnæring: Nord-Arnøy-Fleinvær

Kaffe og kaker i brygga på hos familien Berg på Tjønnøya, Fleinvær. Innføring i øygruppas historie, bosetting og næringsliv. Besøk i gammen som er bygget med kunnskap og inspirasjon fra Sørfinnset skole/ the nord lands gammebygging.

Omvisning med arkitekt og byggeleder Andrew Devine på hyttekomplekset Fordypningsrommet Fleinvær under bygging i Sørværet. Her kan også kunstnere søke om opphold. Bad i saunaen som er bygget på den gamle lokalbåtkaia.

Atelierbesøk hos grafikeren Are Andreassen, en av de 30 bofaste i Fleinvær.


26. juli: Minner og arkeologisk bevissthet: Gildeskål kirkested-Femris-Leikvollen-Sørfugløy

Møte med arkeolog Petter Snekkestad, Nordlandsmuseet på kirkestedet og gravhaugene der.
Også på flere av øyene er det gravhauger fra jernalderen. Hvordan levde jernaldermenneskene? Hva levde de av? Hvordan så de på livet?På Femris ble vi tatt i mot av familien Thomassen på Sandnes med vafler og nyplukkede multer. De viste oss gravhauger og tufter. Petter Snekkestad tolker landskapet i forhold til fortidas administrative forordninger og begrunnet dette gjennom funn, siktlinjer og stedsnavn og hvordan sjøen var bindeledd mellom stedene. Havstrandjordsmonnet gir bra grobunn for orkidéer. På Femris fant vi bl.a. den sjeldne flueblomsten (Ophrys insectifera).


Strandhugg på Leikvollen. Ilandsetting fra Solglimt av båtbyggeren Kai Linde i hans nordlandsbåt, en restaurert firroring fra ca.1890. Stø og nausttuft. Hva slags leik kunne foregått her foran den alterlike bergveggen?

Fisking på meene mellom Femris og Fugløya. Med håp om kveite.
Overnatting til kai på Sørfugløy. Tur i bygda, på stranda og opp i Lunddalen. Gjennom Stavsundet og forbi Tingvoll tilbake til Sørfinnset.


27.-28. juli: Joike-workshop

Åpen joike-workshop med Niko Valkeapää på Ungdomshuset til UL Vårsol i Seivågen. Innføring i samisk musikktradisjon og leting etter egen stemmer. Joikene: Fimpa-Máhtte, Ivgorášša, Rievssat, Ribbeloddi og Niko Valkeapääs egen, Ráfi.

28. juli: Gammedagen

Markering av årsdagen for gammen som ble bygget av Sørfinnset skole / the nord land har bygget ved Kjellingvatnet ved Oterstranda i 2005. Samisk mat, bål og vedlikehold av gammen. Framføring av joik fra workshop´en og av Niko Valkeapää.


29. juli: Olsok- og sommerfestPoster: Amy FranceschiniAvslutning av sommerens program med allsangfest på Klippfiskbergan ved Seivågen. Cocktail, bacalao, huladans og Alfon Johansens hjemmebrygga øl.

Støtte fra Nordland fylkeskommune, Gildeskål kommune, Sametinget, Samisk kunstnerråd.

Sunday, July 19, 2015

Sommeren 2015

Skriveworkshop med Marte Huke
Lunsj på skriveworkshopen på Sørfjorden kapell. Deltakere sett med klokka: Kjersti Vetterstad (tar bildet), Maria Due, Yngvild Færøy, Geir Tore Holm, Eli Sundbakk, kursleder, poet og forfatter Marte Huke, Snorre Magnar Solberg, Søssa Jørgensen, Karolin Tampere og Christina Zück.Skriver man bedre med god mat? Her er en vakteleggsalat.Boka til Marte Huke


Skrevet av Geir på skrivekurset:


BESTEMOR!DU TOK DET MED DEG I GRAVA, BESTEMORDET LURE SMILET

IKKE LURE-SMILETNEI, IKKE SJØLVE SMILET

IKKE RYNKER

GRIMASER

HÅRFESTEALT DET HER HAR JEG JOI GRAVA GIKK IKKE MITOKONDRIENEI GRAVA GIKK IKKE GANGLAGETI GRAVA GIKK BAGASJENI GRAVA!ALT DET DER DU BAR PÅ

ALT DET HER DU SÅG

SINNET, HATET, GLEDENÅ, DU SKULLE VÆRT MED PÅ DEN HER TUREN, BESTEMOR

SETT ALT DET SYNDIGE BILISMEN HAR Å BY PÅ.SÅ KUNNE VI DELT PÅ NISTA, BESTEMOR.

DEN TAR VI MED OSS I GRAVA, HÆ?DU I KÅPE OG DITT SKAUT.

JEG I SHORTS OG CAPS.HVA TENKER DU OM BJØRK OG FURU, BESTEMOR!MAID LEAT DU JURDAGAT SOAHKI JA BEAHCI BIRRA, ÁHKKU?***JOHNNY!

ÅH, JOHNNY, JOHANNES ELDSTE SØNN!

VOI, BIERAš JUSSA JUSSA JOVNNAšHAN ER EN SJØMANN UTEN KJØLEN SJØMANN MANGLER KJØL

HAN KJENNER KJØLEN

OG KJÆLER MED KJØLVANNETSÅ FULL AV FORTID, JOHNNY

FULL TIL LUNSJJOHNNY SIER SÅ MYE, BESTEMOR

HAN VET

DEN STEINEN SKAL STÅ GODT I HAGENSTEINEN LA SEG I EN MUR

FOR LETTHETS SKYLDDET ER IKKE MYE TUNGT MED JOHNNY, BESTEMOR

ALLTID LIKE LETT TIL FOTS

PÅ SØK.  HUHM – HUHM

EI HUMLE ETTER NY TEMATIKKBLODETS BÅND BÆRER BYRDER

BROR OG SEILER

SÅ FULL AV ARV, MILJØ ELLER RUSENS VIRKNINGSEND MEG ET UTSKRIFT FRA GENETIKKEN

SEND MEG ET LIVSTEGN

ET SKINNENDE KORT

Thursday, July 16, 2015

Vi setter opp lavvuen, som vi skal bruke som et ekstra rom 
under skriveworkshoppen i tillegg til Sørfjorden kapell. 

Måtte lete litt etter jordkjelleren på Gjeldset, 
men i dag begynner vi å jobbe med dørene...