Friday, July 23, 2010

Hva har skjedd siden starten i 2003?


Sørfinnset skole / the nord land

DOKUMENTASJON 2002-2011

November 2002:
Per Gunnar Tverbakk, kurator i Kunst i Nordland, inviterer oss til å være på utkikk etter aktuelle, internasjonale samarbeidspartnere for et framtidig bidrag til Nordlands fylkes nysatsing Kunstneriske forstyrrelser når vi reiser til Australia og Thailand 3. desember.


Januar 2003:
Éi ukes opphold hos Kamin Lertchaiprasert i Chiang Mai, besøk på the land i Sampatong.


Juli 2003:
Forslag oversendt til Kunst i Nordland: Kjøp av nedlagt småbruk i Gildeskål kommune (som var blitt presentert som aktuelt sted), med tanke på å etablere et “eksperimentelt kultursenter”, the nord land. Vi ønsket å bruke budsjettet på 190.000 kr. til anskaffelsen. Kunst i Nordland hadde finansiering fra Norsk kulturråd til bidragene i Kunstneriske forstyrrelser.


August 2003:
Kamin deltar i prosjektet Steder/ Places på Lillehammer. I møte med Per Gunnar og daværende kultursjef i Gildeskål, Vigdis Ofte foreslår hun en av kommunens nedlagte skoler som base for prosjektet, men med samme idé som tidligere foreslått. Vi velger å tilpasse vårt forslag med en skole som ramme.

Kamin spør også Rirkrit Tiravanija om å bli med, siden idéen til Sørfinnset skole/ the nord land er inspirert av the land i Thailand, som de i felleskap etablerte i 1998 > www.thelandfoundation.org


Oktober 2003:
Representanter fra Kunst i Nordland møter Sørfinnset velforening og Gildeskål kommune på Sørfinnset skole for å presentere kunstprosjektet. I møtet kommer mange idéer opp og det blir uttalt at “kunstverket allerede er i gang”.


17. - 25. mars 2004:
Kamin, Søssa og Geir besøker Bodø og Sørfinnset for første gang. Besøk hjemme hos folk på Sørfinnset, på fiskeoppdrett, i kommunen, kirka, Den glömda staden og holder allmøte/ lørdagskafé 20. mars med presentasjoner og kvalkjøtt i grønn curry. Gjennom undersøkelser og diskusjoner lager vi en mer detaljert plan for arbeidet. Innleder samarbeid med Sørfinnset velforening og ny kultursjef i Gildeskål kommune, Johnny Johansen.


7. - 13. juni 2004:
Første planting i skolehagen. Lørdagskafé 12. juni med mat av ville vekster samla på Sørfinnset. Klargjøring av skolen for å kunne ta i mot flere besøkende over tid.


21. - 31. juli 2004:
Videre arbeid med skolen og skolehagen. Kafé med fiskekaker. Kvanndag i Alten. Samling av rosenrot og andre nyttevekster med Elin T. Sørensen.
Bidrag til Olsok-stevnet i kommunen; Elektronika på Inndyrsvågen (konsert med Maaki Putulik (Nunavik) og Lars Myrvoll (Gildeskål), Sauna-workshop (bygging av teltbadstu på Klippfiskbergan) og Aroy café i forpakterboligen, Gildeskål kirkested (thaimat ved Angrit Ajchariyasphon, DJ Kjell Olav Jørgensen og utstilling med arbeider av Terje Nicolaisen).


25. - 29. august 2004:
Jan Håfström (kunstneren bak Den glömda staden, Skulpturlandskap Nordland i Gildeskål) på besøk.28. august: Presentasjon av Sørfinnset skole/ the nord land: Rirkrit kommer og lager sei i rød karry, Rakett (Karolin Tampere og Åse Løvgren) hjelper til. Diskusjon om Den glömda stadens framtid. Kafé på Sørfinnset skole. Byttemarked. Lefsebaking. Fisketur.30. desember 2004 - 29. januar 2005:Søssa og Geir reiser til Thailand. Presentasjon av Sørfinnset skole/ the nord land i Chiang Mai og Chiang Rai. Videre diskusjoner. Besøk i Akha-landsby på grensa til Burma. 10 dagers kurs i Vipassana-meditasjon. Besøk i Rirkrits studio i Bangkok og møte med representant for Norges ambassade.23. - 27. februar 2005:Rakett arrangerer kjør-inn-kino på skoleplassen med kunstvideo og spillefilmer fra Finland, Frankrike og Thailand. Kinoen er støtta av Gildeskål kommune, Bergen kommune, Nordnorsk kunstnersenter og Arthaus. Besøk på forskningsstasjon for akvakultur, Gifas. Kunstkritiker Jennifer Allen er med. Seljakt.Aktivitetsdag/ kafé lørdag 26. februar med tema torsk og sel. Demonstrasjon av bruk av selkjøtt og -skinn ved Estelle Sandbugt, Øst-Grønland og foredrag ved Ivar Pettersen, Høgskolen i Bodø.11. - 15. mai 2005:Første del av gammebyggekurset (ved Kjellingvatnet) under ledelse av mester i samisk håndverk, Jon Ole Andersen; materialinnsamling.18. juni - 30. juli 2005:Andre del av gammebygginga. Den tradisjonelle buegammen, vår første byning i the nord land, står ferdig til innvielse lørdag 2. juli. Innvielse ved ordføreren i Gildeskål, Walter Pedersen, innlegg om samisk byggeskikk ved Jon Ole og innlegg om samer i Gildeskål ved Elsa Norum og leder i Salten pitesamisk forening, Knut Sundsfjord.Oppstart av bygging av thai-huset designet av Kamin og Rirkrit. ti unge kunstnere fra One Year Project fra the land foundation i Thailand med veiledere deltar i bygginga sammen med restaureringshåndverker Åge Berquist, andre håndverkere og frivillige lokale og tilreisende. Ekskursjoner. Kaféarrangement, presentasjoner og filmvisninger på skolen.Veggmaleri for ungdomshuset til UL Vårsol, servering på ungdomslagets fiskefestival, workshop med lokal mat og demonstrasjon av thaimatlaging under Olsok-stevnet på kirkestedet.Mønsåsfest for thaihuset lørdag 30. juli; seremoni ved Kjellingvatnet, fest på skolen med bl.a film, dukketeater, The DJ project, Stilongs (Aipotu), Cold Mailman, te og mat.Byggevirksomheta blir støtta av Nordland fylke, Gildeskål kommune og Lokal Agenda 21-midler. Besøket fra Thailand støttes av Thailands kulturdepartement, OCA - Office for Contemporary Art Norway og Den norske ambassade i Bangkok.19. - 20. august 2005:Sørfinnset softdrinkbar under festivalen Ringnes 2005, Skotbu, Ski.23. september - 2. oktober 2005:Elg og sopp. Vi er observatører under elgjakta. Soppturer. Byttemarked og aktivitetsdag på skolen lørdag 1. oktober med soppinformasjon ved Åse Breivik og servering av soppretter. Nytt fra jakta.Møte med leder for Avdeling for oppvekst og kultur, Gildeskål kommune, Petter Kjærnes.23. juni - 1. august 2006:Fortsettelse på bygging av thai-huset, fokus: jordkjellere, nye tilskudd til the nord land og aktivitet ved Sørfinnset skole. Rideklubb.24. juni: Første lørdagskafé på skolen sommeren 2006: Tema: Jordkjellere. 2. juli: Befaring av jordkjellere. 1. juli: Gammen ett år. Foredrag om samisk historie i området v/ Harald O. Lindbach. Tynnbrød, spekelaks, tørka reinkjøtt og multer.Talleiv Taro Manum gjør undersøkelser i og rundt Kjellingvatnet for å undersøke mulighetene for å få tilbake fisken i vannet. Meristeme poteter fra Åsa Sonjasdotter (Potetperpektiver) blir satt i foreløpig åker på Oppsal.8. juli: Lørdagskafé: Tema: Kunst og turisme. Diskusjon leda av Boel Christensen-Scheel, med bl.a. Rolf Reiersen, Vibeke Steinsholm og Torill Ueland. Veimat: Lefse med laks.17.-30. juli: Radio Kongo, local nærradio med BallongMagasinet og Yngvild Færøy.22. juli: Lørdagskafé: Tema: Tsunami. Diskusjon om Sørfinnset skoles forslag til minnested for tsunamiofre på Bygdøy, Oslo).23. juli: Den glömda staden 10 år. Gudstjeneste på Oterstranda med jubileumsmarkering.25. juli: DJ Christina Zück og grønn curry på irsk aften på Ungdomshuset.28. juli: Møte for å stifte andelslaget Sørfinnset skole/ the nord land. Tilstede: Siri Kvitvik og Astrid Arnøy, Nordland fylkeskommune, Hilde Furuseth Johansen, Gildeskål kommune, Kenneth Norum, Sørfinnset velforening og Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm for kunstnerne. Prosjektet blir andelslag under stiftelse.29. juli: Olsokfest. Innvielse av teltbadstua Hikki av Per Enoksson ved Kjellingvatnet. Vedlikehold på gammen. Flaggmonumentet på Tøa v/ aiPotu: Presentasjon av flagg sydd av lappeforeninga Snellene på flaggstenger rundt i bygda. Bålfest med DJ Christina Zück, trekkspill og massaman curry.30. juli: Ordfører Walter Pedersen inviterer på øytur med MS Elias Blix. Strandhugg på Sør-Fugløy.Norsk kulturåd har innvilga prosjektstøtte for tre år 2006-08. Gildeskål kommune støtter prosjektet med et årlig beløp, slik Nordland fylkeskommune gir støtte fram til 2007.8. september - 29. oktober 2006 :Sørfinnset skole deltar på Skulpturbiennalen 2006, Vigeland-museet, Oslo med En ny skole i Batticaloa (et forslag til minnested for tsunamiofre på Bygdøy).10. - 30. september 2006:Thai-huset får utvendig kledning, vinduer, dør og takpapp. Terassedekke i sjøltilvirka osp. Takskifer fra ungdomshuset på Forstranda klargjøres til gjenbruk på thai-huset.På grunn av vanskeligheter med visa for gjestene fra the land foundation, Thailand, kommer de seg ikke til Gildeskål før til et tidagers opphold i september. Visumavslaget fra juli blir anka og UDI innvilger visa til Prasan Khamsuk, Kon Uad-Haw og Jirasak Saengpolsith.Thai-huset sikres for vinteren med hjelp av Svein Viggo Pedersen.[gh1] 17. februar 2007:Lørdagskafé: Tema: Vi snakker om været. Klimaspørsmål. Ertesuppe med karvebrød.Stamp-inn-kino med Rakett og Sex Tags. Utefilmprogram på skoleplassen med stampbad og badstu.7. mai 2007:Radio Kongo med Rakett på MC-Messa, BIT Teatergarasjen, Bergen.26. mai 2007:Lørdagskafé: Tema: Hvor står vi nå?Potetsetting, våronn og ølbrygging.29. juni 2007:Sørfinnset skole/ the nord land deltar på Transborder Café, Festspillene i Nord-Norge, Harstad.30. juni - 29. juli 2007:Fortsettelse på bygging av thai-huset, oppstart på rekonstruksjon av jordkjelleren på Gjelset, kvannhøsting, badstu ved Kjellingvatnet og aktivitet ved Sørfinnset skole.Billedkunstner og kokk Marius Notvik ansvarlig for kjøkkenet i perioden.30. juni: Lørdagskafé: Tema: Mat av ville vekster. Informasjon. Botanisering ved Åse Breivik.Presentasjon ved billedkunstner Yvette Brackman, København. Hagearbeid.7. juli 2007: Aktivitetsdag; Samer i Gildeskål. Gammen er 2 år.Foredrag ved Harald O. Lindbach. Vedlikehold av gammen. Samisk mat ved Marius Notvik.10. juli- 29 juli: Besøk fra the land foundation ved Prasan Khamsuk, Settawut Pinyorid, Prajag La-or og Tepparit Nuntasakun. Støttet av OCA - Office for Contemporary Art Norway.11.-13. juli: Tove-workshop med tekstildesigner Kristine Dybwad: Teppe til thai-huset.21. juli: Lørdagskafé. Tema: Kunst og økologi. Foredrag om jordkjellere ved leder av Nordland Fortidsminneforening, Trygve Breivik.28. juli: Innvielse av thai-huset ved ordfører Walter Pedersen/ Badstubading/ Cha-yo Olsokfest i samarbeid med Rakett og Sex Tags, med DJ Candle in the Wind (Mikko Viljakainen), Helsinki. Scene med sitkagran (med hjelp av Sami Rintala og Hans Hamid Rasmussen). Sending med Radio Kongo.30. juli - 2. august 2007:Deltakelse i workshop´en Social-Mental-Environmental, Sparwasser HQ, Berlin> www.socialmentalenvironmental.net3. - 4. august 2007: Besøk av billedkunstner Minna Heikinaho.23. august - 30. september, 2007:Sørfinnset skole på Cross Talking, Christiansands Kunstforening29. september 2007:Lørdagskafé: Tema: Toalett ved Den glömda staden?, presentasjon ved arkitekt Liv FjerdingreinPotetopptaking. Serving av potetretter. Siste nytt fra elgjakta. Tur til Gjura på Finnes. Møte med ny kultursjef, Hogne Gullberg.16. - 19. mai 2008:Våronn og potetsetting. Bålfest 17. mai. Møter med lokalutvalg, kommunen og Statens vegvesen angående bygging av toalett-/ og vaskehus.28. juni - 4. august 2008:Sommerens første lørdagskafé med mat av ville vekster 28. juni.Intenst arbeide med siste arbeid på thai-huset; tak, ildsteder, maling og opprydding. Billedkunstner og håndverker Jan Philip Scheibe bidrar til byggearbeidene.5. juli: Gammen 3 år. Vedlikehold av gammen. Tørrkjøtt, tynnbrød og kaffe. Badstubading, bjørkeris og gytjebad.12. juli: Lørdagskafé med torskecurry, sjokoladekake og kunstnerpresentasjoner av Jan Philip Scheibe og Nis Rømer > www.free-soil.org26. juli: Olsok-fest med Bjørn Torske på Bjørkescenen. Rævkrok-, krok-, håndbak og tautrekkingturnering. Sending med Radio Kongo. Samarbeid med Sex Tags og Rakett.28.-30. juli: Fjelltur mellom Sundsfjord og Sørfinnset. Tema: Dannelse og fjellflora.3. august 2008:Thaihuset ferdig. Tradisjonstømrer Åge Bergquist bidrar til siste spiker.20. september 2008:Potetdag. Høsting og servering av potetretter. Vurdering av årets avling i distriktet. Potetkonkurranse. Foredrag av Åsa Sonjasdotter. > www.potatoperspective.org28. februar 2009:Lørdagskafé: Tema: Industrialisering i Nordland. Foredrag ved professor Jon Gulowsen, Høgskolen i Bodø. Kunstnerpresentasjon ved Åse Løvgren. Hjemmelaget vs. kjøpmat.Ski-inn-kino ved Rakett, med industri som rød tråd. Grillmat, lavvu og suppe.Møter med Torill Ueland og Kristoffer Dolmen fra Kunst i Nordland, Nordland Fylkeskommune og kulturkonsulent Inger Lise Abelsen, Gildeskål kommune.15.-20. mai 2009:Våronn og potetsetting. Bålfest 17. mai. Presentasjon av Barselgrad, Fykse, Hardanger ved billedkunstner Sille Storihle.Møte med rådmann Even Ediassen og virksomhetsleder for oppvekst og kultur, Svein Eggesvik i Gildeskål kommune, samt daglig leder for Gildeskål Eiendom KF, Odd Arve Horsdal.26. mai 2009:Boel Christensen-Scheel disputerer med sin avhandling "Mobile Homes – Perspectives on Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Performative Practice and Theory" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Avhandlingen er en grundig og nytenkende studie av "land-prosjektene" the land foundation i Thailand og Sørfinnset skole/ the nord land i Norge.26. juni-3. august 2009:Sommerens virksomhet:Restaurering av jordkjeller på Gjelset.Sommerens første lørdagskafé med mat av ville vekster: 27. juni.4. juli: Gammen fire år. Per Ole Oskal fra Saltfjellet reinbeitedistrikt forteller om reindrifta i området. Kulturhistorisk vandring i anledning Kulturminneåret ledet av Oscar Berg, Salten museum. Fokus på gruvedrift og markasamisk bosetting i Laksådalen. Tørkakjøtt, spekelaks, tynnbrød, kvann, buljong, kaffe, te og saft. Vedlikehold av gammen. Teltbadstu.18. juli: UL Vårsols fiskefestival.20.-25. juli: Workshop, Vi ser på livet/ Looking at Life. Sammenhenger mellom samtidkunst, sosialt engasjement og økologi. Deltakere: Billedkunstner Kamin Lerchaiprasert, the land forundation, Chiang Mai, Thailand, kurator Camila Marambio, Proyecto Piloto, Valparaíso, Chile, billedkunstner Minna Heikinaho, Helsinki, Finland, billedkunstner Anni Laakso, Helsinki, Finland, billedkunstner/ kurator Karolin Tampere, Bergen/ Berlin, billedkunstner Stefan Mitterer, Berlin, billedkunstnerne Carina Gunnars og Anna Lindgren, Stockholm, Sverige, billedkunstner Jochem vanden Ecker, Antwerpen, Belgia, billedkunstner/ forfatter Jana og Vanda Fröberg, Oslo, billedkunstner Rita Marhaug, Bergen, insektforsker Myles Nolan, Dublin, Irland, filosof/ musiker Espen Sommer Eide, Bergen, marinbiolog Pat Reynolds, Gifas, Gildeskål m.fl.21. juli: Interreligiøs samtale i Den glömda staden med abbed Withet Dhamma Withit og munk Satian Khunwong fra Wat Thai Norway ved Oslo og sogneprest i Gildeskål Kyrre Kolvik.22. juli velsigner Withet Dhamma Withit og Satian Khunwong thai-huset. Lokale thai-kvinner serverer lunsj.25. juli: Sommerfest på skoleplassen og i gymsalen. Musikk med DJ Sotofett, countryorkesteret Lasso, Phonophani og Erik Seljeset. Edderkopputstillingen. Gröt, gulrotsuppe og grillaks. Drinker, kaffe og saft. Åpen bjørkescene.27.-29. juli: Fjelltur til Holmvatnet. Filosofi, fjellfisk og -flora.30. juli: Vinsmaking ved Kristine Dybwad (Barbera d´Asti Asino! 2008 og Faugères Leon Barral 2006).1. august: Lørdagskafé: Sommerkavalkade + www. radiokongo.net. Ertesuppe, flatbrød med karvesmør og kokosvafler med blåbærsyltetøy.Støttepartnere for festen, Vi ser på livet og annen virksomhet sommeren 2009:

Gildeskål kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, OCA-Office for Contemporary Art Norway,

Kulturkontakt Nord og Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda + mange frivillige hjelpere.12. september 2009-3. januar 2010:Sørfinnset skole/ the nord land deltar i utstillingen Kunsten å falle – Fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966-2009, Preus museum, Horten.20. september 2009:Potetdag på Sørfinnset skole. Potetutstilling. Foredrag om økologisk dyrking, potetsorter og bruk ved Kleo Delaveris og Sigbjørn Ånes fra Handnesgarden ved Nesna. Byttemarked.29. mai 2010:Poteten i jorda. Lørdagskafé.Bålfest på skoleplassen.3. juli 2010:Gammen fem år. Servering av buljong og tynnbrød i anledning kulturhistorisk vandring ved Salten Museum.5. juli 2010:Skolebygningen er lagt ut for salg etter vedtak i Gildeskål kommune og det visning for interesserte kjøpere.10. juli 2010:Lørdagskafé med mat av grønne vekster ved skolen.Sommerprogrammet 2010:Barnesommerskole ved Ina Eriksen, botanisk vandring og visuell botanisering ved Gry-Hege Johansen og Dialogos for Sørfinnset, broderiverksted ved Hans Hamid Rasmussen.Camila Marambio har invitert med seg Juan Castillo og Juan Pablo Langlois Vicuña for se på liv og død på Sørfinnset. Benjamin Echazarreta, Diego Fernandez og Ian Szydlowski fra Instituto Divorciado lager filmen “Pologue for All and None”. Franz Pomassl og Anna Ceeh, i samarbeid med Stefan Mitterer undersøker radioaktiviteten i området og arrangerer sonisk vandring i Noviktunellen og lydinstallasjon under fjøset til Ronald Jørgensen på Sørfinnset.24. juli: Sommerfest med Center of the Universe, samt Pomassl fra Wien, Diego på byen, Hard Times Are Over og DJ Sotofett på scenen. Curanto fra Chile og utstillinger på skoleplassen.Fjelltur 26.-28. juli.Siste lørdagskafé 31. juli.Virksomheten denne sommeren er støtte av Nordnorsk kunstnersenter, Kulturkontakt Nord, Østerrikes ambassade og Chiles kulturråd.19. september 2010:Potetdag med utstilling og konkurranse. Servering av potetretter.Foredrag ved Tomás López, stipendiat ved Institutt for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskole i Bodø. Presentasjon ved billedkunstner Snorre Ytterstad. Byttemarked.22. september 2010:Gildeskål kommune stanser salget av Sørfinnset skole. Skolen blir senere solgt til Brudanger AS ved Irene Granberg, Hege Granberg, Edward James Fitzgerald og Werner Tvenning. Selskapet skal “utvikle, produsere og selge kosmetikk, helse- og velværeprodukter, mat, krydder og gårdsprodukter, basert på økologisk dyrkede urter og råvarer, og alt som har sammenheng med slik virksomhet”.23. oktober-14. november 2010:Sørfinnset tebar på utstillingen Gentle Actions, Kunstnernes Hus, Oslo. Aktivitetsprogram med publikasjonsworkshop, plateslepp, samtaler og låve-workshop på Øvre Ringstad, Skiptvet.9.-14. juli 2011:

Fortsatt arbeid med jordkjelleren på Gjelset.10. juli 2011:Gammen seks år; Samer i Gildeskål. Restaurering av bygget sammen med samisk håndverksmester Jon Ole Andersen. Arkeolog Tor Mikalsen fra Kåfjord snakket om samiske kulturminner og ledet en vandring opp til Øvre Laksådal og tuftene etter gårdene der. Servering av elgrisotto, tørkakjøtt og klappakaker med multer.11.-14. juli 2011:Radio Kongo sender live sendinger fra kirketårnet på Sørfjorden kapell. Kapellet fungerer som innkvarteringsted og samlingssted for prosjektet denne sommeren.15. juli 2011:Sommerfest i Den glömda staden/the nord land ved Kjellingvatnet. Med Fantomgrill, akcg, Baren som går, Ambient-utendørskonsert med SVN (General Elektro/ Atelier Records) fra Berlin og DJ Sotofett. Tyttebærdrink. akcg ( Anna Kindgren og Carina Gunnars) er støttet av IASPIS.18. juli 2011:Allmøte på Sørfjorden kapell.

Vi tenker høyt om Sørfinnset skole/ the nord land. Inviterte gjester fra lokalutvalg, kommunen og fylket. Møtet ble sendt på Radio Kongo, http://www.radiokongo.net/ Presentasjon av Sex Tags/ DJ Sotofetts plate fra Sørfinnset 2007-2010.Tilstede: Magda Risberg, Elsa Norum, Sven Rieger, Stefan Mitterer, Anna Kindgren, Carina Gunnars, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm, Yayar Norum, Einar og Jorunn Jørgensen, Marlen R. Hansen (kulturkonsulent, Gildeskål kommune), Kenneth Norum (Sørfinnset Velforening), Roger Granberg (Lokalutvalget for Sørfjorden og Forstranda) og Randi Lervik (leder, Kunst- og kulturformidling ved Nordland Fylkeskommune).
No comments:

Post a Comment