Sunday, May 18, 2014

Sørfinnset skole/ the nord land, sommeren 2014for English, please scroll down..

På loffen 21.-27. juli 2014
Lofferuta: 

1. Forstranda
2. Kjellingvatnet
3. Klippfiskberga ved Seivågen
4. Storroten
5. Sørfinnset
6. Kvannstivatnet
7. Ungdomshuset

                                                                                  Forstranda
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             *********************************************************************************


Vi ser i lufta. Hvordan står det til med allmenningene? Er lufta fortsatt for alle?

Det er ellevte sommeren i bygda. Først på skolen, med mye liv, folk og lærdom, så en omflakkende tilværelse etter at skolen ble solgt til private i 2010. Noen år har Sørfjorden kapell vært vår base, med forsamlinger, sending av Radio Kongo og arbeid med bygninger.
I fjor var Ungdomshuset Vårsol arena for seminar, utstilling og stor fest i anledning tiårsjubileet.I år er vi tilstede utenfor bygningene og camper på utvalgte steder i og rundt Sørfinnset. Vi vil slå leir på møteplasser, der hvor stier krysser og i fjæra. Vi lar tilfeldighetene råde og reder for et lavt perspektiv ved leirbålet. Hvordan oppleves ferdselsårer, utsikter og eiendomsgrenser når turen går dit vandringsstaven peker?
Gjennom dette feltarbeidet, med lesesirkel, samtaler, tegneblokk, kamera og møter med folk, planter, geologi og dyr vil årets sommer på Sørfinnset være av det lavtliggende, men kanskje vel så innsiktsgivende slaget.  
Av faste gjøremål blir det likevel arbeid med jordkjelleren, vedlikehold og markering av gammens niårsdag og kanskje blir det en sommerfest.For de som vil være med på denne turen må man belage seg på å være selvforsynt med telt, tøy og godt turutstyr. Kosten blir av det enkle slaget, tilberedt på bål og stormkjøkken, Sørfinnset skole/ the nord land står for maten.

Velkommen!


Utstyrsliste: Anbefalt pakkeliste 2014 

- regnklær

- gummistøvler/vantette sko
- fjellstøvler/grove utendørssko for fottur + utendørs arbeid
- sovepose + liggunderlag
- evt. telt
- anorakk
- superundertøy
- skift
- varm ullgenser
- vindtette bukser for utendørsaktivitet
- ullsokker/ skift
- lue
- arbeidshansker
- håndkle
- badeklær (til svøm og sauna)
- solkrem
- myggspray
- kopp, tollekniv, spisefat og skål, bestikk

- (evt.) kokekar (til mindre retter/te og kaffe)
- vannflaske

- penn og skrivebok
- skissebok

Kontakt: sossa(at)balkong.net, +47 48149818 geir(at)balkong.net, +47 92696465 karolintampere(at)gmail.com, +47 45683453

*****************************************************************************Summer 2014, Sørfinnset skole/ the nord land

Loafing Around,  21-27 of July

                                               
Looking in the air. How are the commons doing? Is the air still for everyone?

It´s the eleventh summer in the village. First we were present in the school-building with lots of liveliness, people and knowledge, then followed a roaming existence as the school got sold to private hands during 2010. 

During some years the Sørfjorden Chapel has been our base, with gatherings, broadcasting of Radio Kongo and work on the constructions of the dwellings.

Last year's arena was the Vårsol Youth house with seminars, exhibition and a grande party due to the occasion of the ten years anniversary.
 
 This year we will be present outside the buildings and camp on selected locations in and around Sørfinnset. We will pitch our camp on meetingplaces, where paths cross and along the seashore.We will let the chances decide and prepare for low perspectives by the bonfire. How are traffic arteries, views and private properties experienced when the path goes in the direction pointed by the wanderer's staff?

This summer at Sørfinnset, will through fieldwork; reading circle, conversations, sketch pad, camera and meeting with people, plants, geology and animals be of the low-lying kind, but maybe giving as much insight as other perspectives.
Of permanent activites there will still be work to do on the Earth cellar, maintenance and marking of the occasion of the Turf house's ninth anniversary, and perhaps there will be a summerparty. 

If you would like to join this hike, you have to bring your own tent, clothes and needed outdoor equipment. The meals will be simple, prepared on fire and camping stoves. We share what we have, you don't have to bring your own food.
Welcome!

Recommended packing list 2014:

-waterproof clothes

-waterproof shoes/ wellingtons
-trekking boots and/ or work boots
-sleeping bag and trekking mattress
-tent
-windproof jacket
-warm underwear extra
-woolen sveather
-windproof trousers trekking and working
-extra wollen socks
-wind hat
-working gloves
-towel
-swimsuit
-sunscreen lotion
-anti. mosquito spray/ roll-on
-cup, knife, plate, saucer, cutlery
-water bottle
-pen and notebook
-sketchpad

Contact: sossa(at)balkong.net, +47 48149818 geir(at)balkong.net, +47 92696465 karolintampere(at)gmail.com, +47 45683453
No comments:

Post a Comment