Friday, February 6, 2015

Sørfinnset skole/ the nord land mottok Gildeskål kommunes kulturpris for 2014.
Vi er stolte og glade!!!

1 comment: