Tuesday, May 29, 2018


Båtreparasjonsverksted


Har du lyst til å lære om reparasjon av trebåt?

Sørfinnset skole/ the nord land arrangerer båtreparasjonsverksted med båtbygger Kai Linde fra Rognan. 


Kurset gir en innføring i vedlikehold og reparasjon av små trebåter. 
Kurstidspunkt fra mandag 9 juli- fredag 13 juli.
Kursinnhold: Introduksjon om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner samt praktisk arbeide.
Kaffe pause med noe å bite i og lunsj blir servert.


Ta med: 
Kopp og vannflaske
Verktøy: høvel, bredt tappjern og øks. (Ta med det du har, og merk verktøyet ditt)
Arbeidstøy og hansker


Verkstedet har plass til 10 deltakere, send påmelding til Søssa, sossa(a)balkong(.)net, tel 481 49 818.


NB! introduksjonen om nordlandsbåter, bygging, vedlikehold og reparasjoner er åpen for alle, så om du ikke har anledning til å få med deg kurset så kan du likevel delta på mandag fra kl. 10-12, vi samles rundt båten. 


Arbeidssted er Sørfinnset.Båten vi reparerer skal seinere roes til Tromsø!

Kai Linde i sin nordlandsbåt
Boat repairing workshop


Do you want to learn about repairs of wooden boats?

Sørfinnset skole / the nord land arranges boat repairing workshop with boat builder Kai Linde from Rognan.

The workshop provides an introduction to the maintenance and repair of small wooden boats.
Course time from Monday 9 July - Friday 13 July.
Course contents: Introduction to Nordlands boat, construction, maintenance and repairs and practical work.
Coffee break with snacks and lunch is served.

To bring:
Your own cup and water bottle
Tools: Planer, chisel and ax. (Include what you have and tag your tool)
Workwear and gloves

The workshop can host 10 participants, send a registration to Søssa: sossa (a) balkon.net, tel. 481 49 818.

NB! The introduction of Nordland boats, construction, maintenance and repairs is open to all, so if you do not have the opportunity to attend the course you can participate
 Monday at 10-12, we gather around the boat.

We´ll be working in Sørfinnset.


The boat will later be rowed to Tromsø!


Søssa Jørgensen
Geir Tore Holm

No comments:

Post a Comment