Sunday, July 21, 2019

Sørfinnset skole/ the nord land sommeren / summer 2019
Sørfinnset TV 

 

I 2018 arrangerte vi et båtreparasjonsverksted hvor vi lærte å reparere og vedlikeholde en  nordlandsbåt. Båten ble senere rodd fra Sørfinnset til Tromsø som en del av utstillingen Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 i Tromsø kunstforening. Verkstedet er dokumentert i filmen /əˈbaʊt/, Båtreparasjonsverkstedet  av Elina Waage Mikalsen og Magnus Holmen, vist på arrangementet Kystens dag i Tromsø 17. november. Selve roturen, Vi ror til Tromsø hadde en blogg på Facebook. Bloggen hadde over 300 aktive følgere. Responsen på denne bloggen, hvordan roturens karakter som performance ble forsterket og dokumentarfilmen ga inspirasjon til Sørfinnset TV 2019.

In 2018 we arranged a boat repair workshop where we learned to repair and maintain a Nordlands boat. The boat was later rowed from Sørfinnset to Tromsø as part of the exhibition Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm: Cooperation 1993-2018 in Tromsø kunstforening. The workshop is documented in the film / ʊbaʊt /, Boat repair workshop by Elina Waage Mikalsen and Magnus Holmen, shown at the event Coastal Day in Tromsø on 17 November. The actual roture, We ror to Tromsø had a blog on Facebook. The blog had over 300 active followers. The response to this blog, how the character of the rowing trip as a performance was reinforced and the documentary film gave inspiration to Sørfinnset TV 2019.

Se våre TV sendinger / Watch our broadcasts:

Mens vi venter på dagens program / While waiting for the next programDagens sending 24 juli 2019
Fjelltur og samtale med Karen Holm-Johansen og Leif Johansen

Dagens sending 25 juli 2019
Fisketur og samtale med Olav Seljesæther

Sørfinnset TV 2019 er en uke med TV produksjon i regi av Sørfinnset skole/ the nord land. Sendingene blir et samlet utsagn om hvordan situasjonen med Sørfinnset skole/ the nord land er nå, og tar pulsen på livet i Sørfjorden: lokale forhold, historie og samtidskultur, med bruk av kreativitet, felles kunnskap og humor. Vi jobber med en her-og-nå-presentasjon i et gjør-det-selv TV-format, kildenært og forfriskende. For sommerens TV-produksjon er Sørfjorden kapell samlingssted og studio-/redigeringsrom. Sendingene blir publisert direkte, men vil også finnes på internett for ettertiden, som formidler fokusområdene i vårt evigvarende kunstprosjektet.

                                              Redaksjonen på kapellet / Te editorial  group

Noen temaer / Some tematics:


• Kystkultur /  Costal culture

• Gammen / Sami Turf House

• Fjell i området / Mountains in the area 

• Samtidskunst / Contemporary art 

• Sørfinnset skole/ the nord lands sommerfest / Summerparty 

Sørfinnset TV 2019 is a week with TV production directed by Sørfinnset school / the north land. The broadcasts are a collective statement about how the situation with Sørfinnset school / the north land is now, and take the pulse of life in Sørfjorden: local conditions, history and contemporary culture, using creativity, common knowledge and humor. We are working on a here-and-now presentation in a do-it-yourself TV format, source-specific and refreshing. For the summer's TV production, Sørfjorden chapel is gathering place and studio / editing room. The broadcasts are published directly, but will also be available on the Internet for ever, to mediate the focus areas of our perpetual art project. 
Vårsolprisen 2019! / Honor prize from the youth association 2019!

Plan for uka / Plan for the week


 Sommerprogram / Summer program


19. juli: ankomst / arrival

20. juli: Vi bidrar til UL-Vårsols Fiskefestival
Kunstnerne fra Sørfinnset skole/ the nord land fikk Vårsolprisen for 2019!
Vi ble veldig overrasket og glade. Geir tok i mot prisen på vegne av felleskapet /
Contribution to the annual fishingfestival. Receiving the prize of theyear 2019!

21. juli: planlegging, organisering og brainstorming rundt Sommerprogrammet og TV Sørfinnset 2019 / Planning and brainstorming around the summerprogram and the TV production

22. juli: TV produksjon, første praktiske dag / Starting the TV production

23. juli: Fjelltur til Bjellåtinden / Trekking to Bjellåtinden Mountain 
Start kl. 11 / Start at 11 am (Oppsal)

24. juli: TV produksjonen går videre / contionuing the TV production

25. juli: Gammedagen! /Gåhtebäjjve/The Turf House Day, Kjellingvatnet Lake
Fra klokka 16 / From 4 pm.
I samarbeid med SDG–Samisk senter for samtidskunst presenterer vi billedkunstner Katarina Pirak Sikku fra Jokkmokk.
In collaboration with SDG–Sami Center for Contemporary Art we present artist Katarina Pirak Sikku from Jåhkåmåhkke.
Samtale om landskap, tilknytning og stedstap. Feltbibliotek. Vedlikehold av gammen. Samisk mat, bål, kaffe og te. 
Conversation about landscapes, belonging and loss of place. Field Library. Maintainance of the turf house. Sami food, bonfire, coffee and tea.
Sted: Gammen ved Kjellingvatnet, avkjøring ved severdighetstegn “Skulpturlandskap”, kystriksveien, Oterstranda

26. juli: TV produksjonen går videre / continuing the TV production

27. juli: Sommerfest / Summer Party. Bålfest / Bonfire Party, Klippfiskbergan, Seivågen. 
Fra klokka 20 / From 8 pm.
Dans på Bergan. Arthur fra Berlin. Vera Dvale varmer opp. Poesi. Mat og drikke. Mere: drikke nytes medbragt.
Dance on the Rocks. Arthur from Berlin. Warm up by Vera Dvale. Poetry. Food and drinks. And more: BYO.


28. juli: nedtrapping / downscaling

29. juli: avreise / departure

Medvirkende / Contributors:

Georgiana Dobre, Kristoffer Dolmen, Bodil Furu, Erika Hauffen, Geir Tore Holm, Magnus Holmen, Søssa Jørgensen, Elina Waage Mikalsen, Arthur Rieger, Katarina Pirak Sikku, Karolin Tampere, Kjersti Vetterstad m.fl.
Årets virksomhet i Sørfinnset skole/ the nord land er støttet av Gildeskål kommune og Kulturrådet.
This year´s activities in Sørfinnset skole/ the nord land is supported by Gildeskål Municipality and Arts Council Norway.

No comments:

Post a Comment