Monday, July 20, 2020

Sørfinnset TV 2020
Hva er natur? What is nature? 🎄

Fortellinger og verdensanskuelser setter preg på hvordan folk ser på sine omgivelser og beskriver dem. 
Stories and worldviews are defining how people look upon their surroundings and how they describe them.

Vi er tilbake. Med noen begrensninger blir det Sørfinnset TV og et program i Sørfinnset skole/ the nord land også denne 17. sommeren på plass.
We are back. With some restrictions due to the situation there will be Sørfinnset TV and a program with Sørfinnset skole/ the nord land even this 17th summer on site.

I løpet av denne uka vil det bli sendinger på Facebook og Vimeo. Det blir folk, filosofi, humor, sommeråpent og kjøkken-TV. Og det blir huletur, fisketur og fjelltur.
During this week web TV broadcasts will be published on Facebook and Vimeo. There will be people, philosophy, humour, summer studio and kitchen TV. And there will be a cave excursion, fishing trip and a mountain trekking.

Den årlige dagen for Gammen ved Kjellingvatnet – som feirer 15 år i år – blir torsdag 23. juli og Sommerfesten lørdag 25. juli.
The day for the annual Turf House Day is Thursday 23 by Lake Kjellingvatnet and the Summer Party in is Saturday 25.

Deltakere/Participants: Maria Bratt, Ajay Sureshkumar, Sanjey Sureshkumar, Magnus Holmen, Elina Waage Mikalsen, Alex Achtem, Montserrat Mariana Llampallas Ortega, Karolin Tampere, Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm + Øyvind Novak Jenssen & Karoline Sæthre

Støttet av Fond for lyd og bilde og Gildeskål kommune/ Supported by The Audio and Visual Fund and Gildeskål Municipality

Basen er Sørfjorden kapell med åpen dør.
The Sørfjorden Chapel is our open door headquarter.

Kontakt/Contact:
Søssa Jørgensen <> tel. +47 481 49 818 <> sossa@balkong.net
Geir Tore Holm <> tel. +47 926 96 465 <> geir@balkong.net


 
Ajay, Geir, Maria


No comments:

Post a Comment